Wijkteam Gageldonk & Warande

Samen is er meer mogelijk!

Samen maken we een wijk waar het fijn is om te wonen. En waar we elkaar weten te vinden. Het wijkteam is er voor iedereen in de wijk. Dus ook voor jou.

We luisteren, gaan in gesprek en zijn het gezicht in de buurt. Je kunt bij ons terecht met vragen over zorg, opvoeden, wonen, taal, praktische zaken of het delen van zorgen. Of voor een bakje koffie en deelname aan een leuke activiteit.

Het wijkteam Gageldonk - Warande is dagelijks aanwezig in het Huis van de Wijk.

Binnen het wijkteam werken medewerkers van verschillende organisaties samen. Met de bewoners bedenken we oplossingen waarin mensen meer voor elkaar kunnen betekenen. Dit doen we volgens de samenwerkwijze*.

Het wijkteam is een initiatief van: Gemeente Bergen op Zoom, Stadlander, TWB, GGZ WNB, SDW, Amarant, WijZijn, Bibliotheek West-Brabant en de politie.

 

Aanwezigheid Wijkteam

Het Wijkteam Gageldonk & Warande is op de volgende dagen aanwezig in het Huis van de Wijk:
Maandag t/m donderdag van 10.00-14.00 uur

Je kunt op deze dagen bij ons terecht voor het stellen van vragen aan de professionals van de verschillende organisaties. Let op: de dagen en tijdstippen zijn voorlopig onder voorbehoud.

Contact

Wil je liever per e-mail contact met het Wijkteam, dat kan via het e-mailadres wijkteam@huisvandewijkgageldonk.nl

*Samenwerkwijze Wijkteam Gageldonk & Warande

Anders denken, doen en organiseren?

Anders denken: door samen met de wijkbewoner de vragen op te halen, out of the box te denken en zorg te ontschotten in samenwerking met alle ketenpartners komen we tot passende resultaten die ervoor zorgen dat we een fijne leefbare wijk creëren.

Anders doen: hoe dan? Door te luisteren. Ons wijkteam bestaat uit gedreven professionals die de vraag achter de vraag onderzoeken, signaleren en door de samenwerking snel kunnen inspelen op lastige vraagstukken. Er kan snel gehandeld worden, door korte lijnen. Binnen het wijkteam werken we met professionals vanuit meerdere maatschappelijke organisaties samen, zo wordt de zorg ontschot en kunnen we buiten de kaders passende oplossingen bedenken. Dit met als resultaat, gelukkige wijkbewoners en een vitale wijk waarin bewoners zich gehoord voelen.

Anders organiseren: wij werken vanuit de vraag van de bewoner. De bewoner heeft eigen regie in zijn ondersteuningsbehoefte of idee. Wij denken graag met de bewoner mee en kunnen flexibel inzetten wat nodig is. Binnen het wijkteam bedenken we samen met de bewoner oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf kunnen betekenen en voor zichzelf kunnen gaan doen.